IA-delmål


logo 4

.
IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Med utgangspunkt i det overordnende målet er det laget tre delmål på nasjonalt nivå:


1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forelenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

IA-virksomheter skal på grunnlag av de tre delmålene i IA-avtalen fastsette egne mål for IA-arbeidet. Mål utarbeides i felleskap av arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud. Den nasjonale IA-avtalen understreker at de ulike delmålene må ses i sammenheng for å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Til inspirasjon og læring er det knyttet tre undersider til denne arkfanen som støtter opp under delmålene. Les mer på undersidene sykefravær, inkludering og livsfaser.
 

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Regjeringen lanserer Inkluderingsdugnaden
18.05.2018
[bilde]Vi trenger full sykelønn
14.05.2018
[bilde]Frokostmøte: Gi ungdom en sjanse !
09.05.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
23.05.2018
Sykefraværsoppfølging på 1-2-3 (3 timer)
Les mer
13.06.2018
Renholdskonferansen 2018
Les mer

IA-Webinar på nett

IA-Podcast

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-Podcast

logo nav
Kommende IA-kurs
23.05.2018
Sykefraværsoppfølging på 1-2-3 (3 timer)
Les mer
13.06.2018
Renholdskonferansen 2018
Les mer

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen