IA-delmål


logo 4

.
IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Med utgangspunkt i det overordnende målet er det laget tre delmål på nasjonalt nivå:


1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forelenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

IA-virksomheter skal på grunnlag av de tre delmålene i IA-avtalen fastsette egne mål for IA-arbeidet. Mål utarbeides i felleskap av arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud. Den nasjonale IA-avtalen understreker at de ulike delmålene må ses i sammenheng for å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Til inspirasjon og læring er det knyttet tre undersider til denne arkfanen som støtter opp under delmålene. Les mer på undersidene sykefravær, inkludering og livsfaser.
 

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Webinar: Digital sykmelding
15.11.2017
[bilde]Se filmer om digital sykmelding
13.11.2017
[bilde]IA-prisen til Hardanger og Voss Museum
10.11.2017
logo nav
Kommende IA-kurs
29.11.2017
Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (3 timer) (Bergen)
Les mer
30.11.2017
Probematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (Stord)
Les mer
06.12.2017
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer)
Les mer
08.12.2017
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer)
Les mer

IA-Webinar på nett

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev
logo nav
Kommende IA-kurs
29.11.2017
Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (3 timer) (Bergen)
Les mer
30.11.2017
Probematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (Stord)
Les mer
06.12.2017
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer)
Les mer
08.12.2017
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer)
Les mer

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen