IA-delmål


logo 4

.
IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Med utgangspunkt i det overordnende målet er det laget tre delmål på nasjonalt nivå:


1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forelenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

IA-virksomheter skal på grunnlag av de tre delmålene i IA-avtalen fastsette egne mål for IA-arbeidet. Mål utarbeides i felleskap av arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud. Den nasjonale IA-avtalen understreker at de ulike delmålene må ses i sammenheng for å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Til inspirasjon og læring er det knyttet tre undersider til denne arkfanen som støtter opp under delmålene. Les mer på undersidene sykefravær, inkludering og livsfaser.
 

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Fem grunner til å ta et IA-webinar
19.02.2018
[bilde]Går din arbeidsplass glipp av en verdifull arbeidstaker?
15.02.2018
[bilde]IA-kurs: Livsfaseorientert personalpolitikk
15.02.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
07.03.2018
Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (3 timer)
Les mer
14.03.2018
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
21.03.2018
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
21.03.2018
Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (Stord) (3 timer)
Les mer
11.04.2018
Metode for utvikling og involvering (3 timer)
Les mer

IA-Webinar på nett

Arbeidslivscoachen

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Arbeidslivscoachen

logo nav
Kommende IA-kurs
07.03.2018
Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (3 timer)
Les mer
14.03.2018
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
21.03.2018
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
21.03.2018
Problematisk bruk av rus og spill i arbeidslivet (Stord) (3 timer)
Les mer
11.04.2018
Metode for utvikling og involvering (3 timer)
Les mer

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen