Nille gir mennesker muligheter

31.05.2017
Butikkjeden strekker seg langt for å gi mennesker muligheter til å få et fotfeste på arbeidsmarkedet. Inkludering av mennesker gjennom arbeidstrening er blitt den viktigste rekrutteringskanalen for Nille.
nille 2
Opptatt av inkludering: Butikksjef og verneombud Camilla Brurås (t.v.), distriktssjef i Nille Therese Moberg Lokøy og IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Gry Merethe Bjelland. (Foto: Paal Nupen)
Les om Jane og Siv Mari som gikk fra praksisplass til fast jobb

- Vi kan ikke tilby alle som er på arbeidstrening jobb, men de gode kandidatene ønsker vi å beholde. Da gjør vi det vi kan for å skape plass, sier distriktssjef i Nille Hordaland, Therese Moberg Lokøy.

Et skritt på veien inn i arbeidslivet
Arbeidstrening kan føre til engasjement og etter hvert fast jobb. Nille har mange eksempler på butikksjefer som startet i en praksisplass. For andre kan arbeidstrening være et skritt på veien inn i andre bransjer. For noen er arbeidstrening på Nille det første møte med arbeidslivet, og en referanse kan være gull verdt for mange.

NAV ønsker at så mange som mulig skal prøve ut arbeidsevnen i det ordinære arbeidslivet og er helt avhengig at bedrifter som Nille åpner dørene for kandidater som kommer fra NAV, eller henvender seg direkte til Nille.

- Vi gir kandidater muligheter som de trolig ikke ville fått så mange andre steder. Mange har store språk og helseutfordringer. Det kan være krevende, men arbeidet er viktig og givende for oss, sier Lokøy.
 
- Selv om de er under opplæring så er vi opptatt av å behandle praksiskandidatene på linje med de øvrige ansatte. De får uniform og navneskilt. Kundene våre skal ikke oppleve noen forskjell, understreker Lokøy.

Tett oppfølging gir best resultater
NAV har et oppfølgingsansvar for mange av kandidatene og her mener Nille at samarbeidet i mange tilfeller kunne vært mye bedre.

- Manglende oppfølging fra NAV fører til at mange butikksjefer vegrer seg for å ta på seg ansvaret det medfører å følge opp kandidatene, sier verneombud i distriktet og butikksjef Camilla Brurås.
 
- Jo mer vi får vite om kandidatene, jo bedre kan vi tilrettelegge for å lykkes i arbeidet, sier Brurås som for tiden selv har én person på arbeidstrening i sin butikk på Kløverhuset i Bergen.

Vinn-vinn situasjon
Selv de minste Nille-butikkene blir oppfordret til å åpne opp for praksiskandidater eller ansette personer med lønnstilskudd. Alder, språk- og helseutfordringer er i liten grad til hinder for å få en mulighet.

Som IA-bedrift har Nille i flere år jobbet aktivt med delmål 2 i IA-avtalen som handler om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Nille ønsker et utvidet samarbeid med NAV i 2017, og vil blant annet jobbe for å integrere flere flyktninger i arbeidslivet. I bunn ligger troen på at arbeidstrening gir en vinn-vinn situasjon.

Gry Merethe Bjelland fra NAV Arbeidslivssenter er IA-rådgiver for alle Nille-butikkene i distriktet.

Av Paal Nupen
 
Tilbake til oversikten

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-kurs: Fleirkulturelle arbeidsplasser
14.11.2018
[bilde]Smart ledelse: Opplev Pellegrino Riccardi gratis
07.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmoren

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-kurs: Fleirkulturelle arbeidsplasser
14.11.2018
[bilde]Smart ledelse: Opplev Pellegrino Riccardi gratis
07.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmoren

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen