Kjennskap til livsfaser styrker nærværet

31.05.2017
Hvor godt kjenner du dine ansatte? For at oppfølgingen skal bli best mulig og med bruk av rette virkemidler, kan det være lurt å vite hvilken livsfase de ansatte befinner seg i.
collage livsfase 2
Ulike livfaser gir ulike utfordringer og muligheter for ulik tilrettlegging. (Foto: Colourbox)
IA – avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet samt å styrke jobbnærværet. Det er på arbeidsplassen man har dialog med sine ansatte og har muligheter for å følge den enkelte opp.

Mange og ulike livsfaser
I våre livsløp gjennomgår vi ulike livsfaser som også virker inn på hvordan vi har det på jobben. Livsfasene handler om samliv, omsorgssituasjon, bosetting og utdanningsmønster.  Det handler også om fysisk og psykisk form, samt til dels alder. I medarbeidersamtaler kan leder stille spørsmål som kan bidra til å avdekke om det er forhold på jobb eller på fritiden som virker inn på den enkeltes arbeidssituasjon.

Mange har vært i, eller er i, et utdanningsløp, vi etablerer familie og hjem, med barn og hus, mange opplever samlivsproblematikk og skilsmisse. Det kan være utfordringer med tenåringsbarn, syke foreldre eller ektefeller. I jobbsammenheng kan det være ønske om faglig påfyll, utviklingsmuligheter, karriereutvikling eller nedtrapping. Hver livsfase medfører således ulike behov, krav, begrensninger og muligheter. For arbeidsgiver er det viktig å ivareta sine ansatte samtidig som den daglige drift skal gå rundt.

Jobbe utfra et livsfaseperspektiv
Å jobbe strategisk og ha bevissthet om hvilke hensyn en må ta i forhold til den enkeltes livsfase, er å jobbe utfra et livsfaseperspektiv. Av delmål 3 i IA- avtalen går det frem at virksomheten skal ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. På denne måten inngår delmål 3 som en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Siden IA- avtalen er en partsavtale er det naturlig at også tillitsvalgte og verneombud er involvert i arbeidet med en livsfasepolitikk og i det systematisk forebyggende arbeidet.

Flere gevinster
En arbeidsplass med en god livsfasepolitikk vil også være i stand til å ivareta seniorer som ønsker å stå lenge i arbeidslivet. Å ha en fleksibel arbeidsplass med en god oversikt over aldersfordelingen og de ulike livsfasene, vil også kunne redusere unødvendig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. En god livsfasepolitikk er dermed en forutsetning for å kunne drive et godt IA-arbeid i virksomheten.

Av Espen Mikalsen
  
Tilbake til oversikten

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-podcast: Gravid og sykefravær
12.12.2018
[bilde]NAV Årstad inviterer bedrifter til julefrokost
21.11.2018
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]IA-podcast: Gravid og sykefravær
12.12.2018
[bilde]NAV Årstad inviterer bedrifter til julefrokost
21.11.2018
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen