Best sammen

16.02.2016
Partssamarbeid, inkludering og et godt planarbeid ble fremhevet da Kjøkkelvik barnehage fikk hederlig omtalepå IA-konferansen i fjor.
F.v.: Rådgiver Gjertrud Sandvik-Jacobsen fra NAV Arbeidslivssenter, assisterende styrer Stine Sandal og tillitsvalgt for Fagforbundet Kåre Stokke. (Foto: Paal Nupen)
Med sine vel 22 ansatte har den private barnehagen i Laksevåg bydel i Bergen jobbet systematisk over lang tid for å skape et godt arbeidsmiljø. Det har gitt gode resultater.

AMU et viktig grep
Før var det flere fora som i ulik grad hadde fokus på arbeidsmiljøet i barnehagen, men etter hvert vokste det fram et ønske om å samle trådene. Løsningen ble å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU)

- Det ble ryddigere med AMU, men AMU er fortsatt under utvikling og vi ønsker at de ansatte skal bruke oss enda mer aktivt, sier assisterende styrer Stine Sandal.

Planarbeidet er viktig og godt forankret i AMU. Planen styrer hva som skal skje, når det skal skje og hvem som er ansvarlig. En periode ble det for eksempel bestemt at barnehagen skulle ha ekstra fokus på psykisk helse.  I AMU-møtene er det også satt av tid til saker om avvik og tanker om forbedringer, i tillegg til at det gode arbeidet personalet gjør gjennom dagene løftes fram. Engasjement og involvering hos den enkelte, og i arbeidsfellesskapet, styrkes på denne måten. Stine Sandal er også opptatt av at alle ansatte er involvert. Det samstemmer verneombud Petter Holand i, og understreker at han føler seg mer involvert nå som AMU er kommet på plass. For tiden ledes AMU av verneombudet.  

AMU møtes 2. hver måned, mens personalmøter avholdes månedlig.  I tillegg har styrer Inger-Lise Stien månedlige møter med tillitsvalgte, og et tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og IA-rådgiver Gjertrud Sandvik-Jacobsen samt bedriftshelsetjenesten.

- Den gode kontakten med IA-rådgiver og BHT, og den oppfølgingen vi får her har vært en viktig suskessfaktor for oss. Det mener jeg er en forutsetning for å lykkes i IA-arbeidet, sier Stien.

Opptatt av inkludering
Det bevisste rekrutterings- og inkluderingsarbeidet var en viktig årsak til at IA-rådet løftet frem Kjøkkelvik barnehage. Partene i barnehagen mener det er berikende å inkludere personer med ulik bakgrunn enten det gjelder fast ansettelse, eller kortvarig arbeidstrening. De mener det er viktig å gi folk en sjanse.

- Jeg mener det er en del av vårt samfunnsmandat å ta inn folk på praksis. Ikke minst er det viktig å gi de som står et stykke unna arbeidsmarkedet en mulighet, sier tillitsvalgt for Fagforbundet Kåre Stokke.

Barnehagen samarbeider med blant annet NAV, Hero Kompetanse og Reaktorskolen for å finne kandidater som ønsker arbeidspraksis. I tillegg er de en lærlingbedrift.

- Intensjonen i IA-avtalen er å skape et inkluderende arbeidsliv.  Som Kåre peker på ser vi dette som en viktig samfunnsoppgave.  Gjensidig forpliktelse for bedrift og den som får mulighet til å prøve seg i  arbeid i vår barnehage er stikkord her. Voksne som kommer til oss må følge de krav vi har til arbeidsutførelse, samvær med barn og de retningslinjer og regler som finnes hos oss i Kjøkkelvik barnehage. Alle følges opp og må innfri våre forventninger til arbeidsutøvelse. Fra vår side så har vi mange og gode erfaringer med praksiskandidater  og har også  rekruttert fast ansatte i barnehagen på den måten, sier Stien.

Kjøkkelvik barnehages motto er Kvalitet i alle ledd. For å lykkes med det har AMU, sammen med de ansatte, valgt å jobbe systematisk og forebyggende. Det er helt i tråd med IA-avtalen og gir en godt grunnlag for å nå målsettingene.

Av Paal Nupen
 
 
Til nyhetsarkivet

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmoren

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmoren

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen