Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

15.12.2017
Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV på forhånd.
Departementet støtter at NAV endrer praksis. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren.

- Vår erfaring er at kravet om å melde fra til NAV i forkant oppleves som byråkratisk. Det fører til at noen som ellers kunne tenke seg å begynne å jobbe igjen, lar det bli med tanken fordi det blir for tungvint, sier Mia Johnsen, jurist i Sykefraværskontoret i NAV. Hun har ivret for at sykmeldte skal kunne friskmelde seg selv på en enklere måte, og hun tror praksisendringen som NAV nå har fått gjennomslag for vil gi et insentiv til å komme raskere tilbake i arbeid.

Riktig utbetaling
Digitaliseringen av sykmeldingen innebærer at søknaden om sykepenger først kan sendes etter at sykmeldingsperioden er over. I søknaden oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette, og utbetalingene blir riktigere. - Dermed er terskelen enda lavere for å jobbe i sykmeldingsperioden, påpeker Johnsen.

Den sykmeldte er forsikret
Praksisendringen, som nå blir reflektert i rundskrivet, innebærer at en 100 % sykmeldt arbeidstaker vil være dekket av yrkesskadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før sykmeldingsperioden er utløpt. Forutsetningen er at arbeidsgiveren kan dokumentere at det er avtalt med den sykmeldte at arbeidet gjenopptas.

I rundskrivet til § 13-6 Arbeidstakere heter det nå:

Arbeidstaker gjenopptar arbeidet i sykmeldingsperioden

En arbeidstager kan etter avtale med arbeidsgiver gjenoppta arbeidet i sykmeldingsperioden. Det er ikke nødvendig å informere NAV. Når arbeidstageren har gjenopptatt arbeidet anses vedkommende ikke som sykmeldt lenger, og er yrkesskadedekket. Det forutsettes imidlertid at arbeidsgiver kan bekrefte at den sykmeldte har gjenopptatt arbeidet.
Til nyhetsarkivet

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Regjeringen lanserer Inkluderingsdugnaden
18.05.2018
[bilde]Vi trenger full sykelønn
14.05.2018
[bilde]Frokostmøte: Gi ungdom en sjanse !
09.05.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
23.05.2018
Sykefraværsoppfølging på 1-2-3 (3 timer)
Les mer
13.06.2018
Renholdskonferansen 2018
Les mer

IA-Webinar på nett

IA-Podcast

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-Podcast

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter

Les siste nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen