Tett oppfølging gir resultater

06.10.2015
NAVs satsing mot personer under 30 år, som har noe behov for tilrettelegging for å komme i arbeid, gir resultater. Flere bedrifter ser verdien av å rekruttere personer med støtte og oppfølging fra NAV.
I NAV Hordaland har Harald Simonsen jobbet som arbeidslivscoach siden 2012. Han bidrar til at flere virksomheter tar i bruk den kompetansen og de ressursene unge utenfor arbeidslivet i mange tilfeller har.

- I NAV er vi opptatt av ikke å sette folk i bås og bygge ned barrierer som er til hinder for at personer kommer i arbeid. Mange av de unge arbeidssøkerne vi bistår har verdifull og etterspurt kompetanse, men trenger noe tilrettelegging for å være i arbeid, sier Simonsen.

harald simonsen
Arbeidslivscoach Harald Simonsen

Tett oppfølging
Regjeringens jobbstrategi er en målrettet innsats for å få flere i jobb og færre på søknad. En del av disse personene trenger tett oppfølging for å komme i arbeid.

- Foruten å følge opp arbeidssøkerne i samarbeid med NAV-kontorene, bistår jeg bedriftene med tilretteleggingstiltak som kan være svært ulike, både i forkant av arbeidsforhold og underveis. Mange bedrifter opplever det som ekstra trygghet.

Økonomisk støtte
Bedrifter som ansetter personer med behov for tilrettelegging kan få et tilskudd til lønn og økonomisk støtte til en mentor i bedriften. En mentor kan være en kollega som setter av noe tid hver dag for å ivareta den ansatte.

- Skal vi lykkes med å inkludere flere personer utenfor arbeidslivet med noe funksjonsnedsettelse må det være en vilje til å lykkes. Dersom den er på plass kan NAV stille opp med ressurser og tiltak som gjør det lettere å ansette personer som trenger noe tilrettelegging, avslutter Simonsen.

Bedrifter og virksomheter som vil vite mer om støtteordningene som eksisterer i NAV, eller vurderer å rekruttere kan ta direkte kontakt med arbeidslivscoach Harald Simonsen på telefon 995 30 727, eller epost: harald.simonsen@nav.no.

Av Paal Nupen
Til nyhetsarkivet

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmoren

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmoren

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen