Unike muligheter for IA-virksomheter

03.10.2015
IA-virksomheter har unike muligheter til å søke tilskudd for å stimulere til gode forebyggende og tilretteleggende tiltak.
side 2
Avdelingsdirektør ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland, Øyvind Urdal.
- Jeg vil peke på mulighetene tilskuddsordningen gir til å prøve ut nye tiltak, sier leder av NAV Arbeidslivssenter i Hordaland, Øyvind Urdal. Jeg ønsker særlig å fremheve muligheten til å få tilskudd til forebyggende tiltak som virksomheten ikke har prøvd ut tidligere. Et slikt tilskudd vil kunne gi positiv effekt for hele arbeidsmiljøet. Vi har flere eksempler på virksomheter som har fått maks beløpet på 74.400,- for å gjennomføre gruppetiltak som styrker arbeidsmiljøet og forebygger sykefravær.

- Opplæringstiltak for ansatte som kurs i risikovurdering, konflikthåndtering og arbeidsstillinger er tiltak som kan støttes. Lovpålagte HMS-kurs kan vi ikke støtte, men opplæring av ansatte, tillitsvalgte og ledere som bidrar til å heve kompetansen i å forebygge sykefravær kan vi støtte, understreker Urdal.
 
Stimulere partssamarbeidet
- Fokus på utvikling av partssamarbeidet og medarbeiders medvirkning i samspill med ledelsen kan i denne sammenheng være særlig spennende. Vi må ikke glemme at de tillitsvalgte er parter i IA-arbeidet og skal delta aktivt i de aktivitetene som settes i gang. Her ligger det fortsatt et potensial som ikke er godt nok tatt i bruk i mange virksomheter.
 
Hvilke tiltak virker?
- Det blir feil av meg å fremheve hva som er de beste tiltakene, fordi det er så avhengig av hvilke utfordringer og hvilke muligheter den enkelte virksomheten har, sier Urdal.
Vår erfaring er at tiltak som er en del av planlagte prosesser satt inni en helhetlig sammenheng, hvor virksomheten har kartlagt sine utfordringer, har størst mulighet for å lykkes!
 
- Tenk nytt og alternativt. Bruk din IA-rådgiver til konstruktiv dialog om mulighetene for tiltak som kan omfatte alle ansatte eller grupper av medarbeidere, avslutter Øyvind Urdal.

Les mer og finn søknadsskjema her
 
Til nyhetsarkivet

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmoren

Meld deg på vårt nyhetsbrev

IA-kurs
for IA-virksomheter

Siste nyheter
[bilde]Dette forventer arbeidsgiverne av NAV
19.11.2018
[bilde]IA-kurs: Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte
14.11.2018
[bilde]Se bilder fra IA-konferansen 2018
06.11.2018
logo nav
Kommende IA-kurs
15.11.2018
Snakk om det - samtalen som verktøy (3 timer) (Bergen)
Les mer
19.11.2018
Flerkulturelle arbeidsplasser - utfordringer og muligheter (3 timer) (Bergen)
Les mer
29.11.2018
Tilrettelegging - mer enn oppfølging av sykmeldte (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmoren

IA-Webinar på nett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Til toppen