Bergen kommune er tett på

26.05.2016
”Tett på i arbeidsmiljøgruppene” er en av Bergen kommunes satsinger for å styrke arbeidsmiljøet og øke nærværet i byens barnehager.
Tett på og til stede på AMG-samlingen 25. mai. F.v.: Siri Torvestad Nerheim og May Britt Eliassen fra NAV Arbeidslivssenter, hovedtillitssvalgt Tone Digranes fra Utdanningsforbundet, personalrådgiver i byrådsavdelingen, Kurt Frederich, hovedverneombud i byrådsavdelingen, Helle Mi Hasli og hovedtillitsvalgt Kristian Meyer fra Fagforbundet.
25. mai kunne personalrådgiver i byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett, Kurt Frederich, tilfreds fastslå at samtlige 26 barnehager i Årstad og Bergenhus var representert på årets andre samling på Ny-Krohnborg skole. Rolleforståelse var tema for dagen, og etter en innledning fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i byrådsavdelingene, jobbet de over 80 lederne, tillitsvalgte og verneombudene med tematikken på bordene.

Satsingen ”Tett på” startet som et prosjekt tilbake i 2012 med bydelene Åsane og Arna. Her ble det avdekket et behov for å gjøre styrer, verneombud og tillitsvalgte tryggere i samhandlingen rundt saker som angår arbeidsmiljøet i barnehagene. Målet er å trekke alle barnehagene inn i satsingen som går over et helt år for de som til en hver tid er involvert.

- Bergen kommune ønsker å sikre at alle barnehagene har arbeidsmiljøgrupper (AMG). Gjennom slike samlinger gjør vi AMG bedre i stand til å fremme et godt arbeidsmiljø, sier Kurt Frederich.

Styrke rollene
Forhåpentligvis vil samlingene bidra til at de som sitter i AMG og de andre ansatte i barnehagene blir mer bevisst på hvilke oppgaver gruppen har, slik at de kan jobbe mer målrettet med det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hovedtillitsvalgt for barnehagene, Tone Digranes, fra Utdanningsforbundet og hovedverneombud i byrådsavdelingen, Helle Mi Hasli, er begge opptatt av å styrke særlig en gruppe:

- Her får alle høre det samme. Alle er med. Og jeg synes det er spesielt viktig at verneombudsrollen blir løftet frem, sier Digranes.
 
- Ofte er verneombudene litt usynlige, med det er ønskelig at de blir mer aktive og bevisst på sin rolle. Ved å gi vernombudene større anerkjennelse får vi også resultater, understreker Hasli.

Effekter
- Økt kunnskap og bedre forståelse av sin egen rolle kan gi en overføringsverdi til rollen i AMG, sier Siri Torvestad Nerheim som sammen med May Britt Eliassen representerer NAV Arbeidslivssenter Hordaland i arbeidsgruppen.

- Erfaringen fra prosjektet i Arna/Åsane har gjort noe med innstillinger og kunnskap. Arbeidsmiljøgruppene har gått fra å være grupper som har eksistert på papiret, til å bli vitale grupper med et stort engasjement og en tydelig struktur. Det har vært stor interesse og aktiv deltakelse. Det er høye forventninger til å oppnå tilsvarende effekt, tilføyer Eliassen 

Dagen ble avsluttet med at deltakerne fikk en ny hjemmelekse til neste samling som sikrer at barnehagene må jobbe videre med å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet