Følg opp dine sykmeldte digitalt

07.03.2017
Stadig flere sender sykemeldingen digitalt til arbeidsgiver. Lær om hvordan digitale sykemeldinger kan følges opp.
Digitalisering%20sykmelding
Det kommer jevnlig forbedringer i løsningen Digital sykmelding - både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Velger den sykmeldte å sende sykmeldingen fra nav.no, får arbeidsgiveren sykemeldingen i sin meldingsboks i Altinn. Fra Altinn kan arbeidsgiver sende NAV infomasjon om hvem som er nærmeste leder med personalansvar for den sykmeldte. Det åpner for en mer effektiv dialog og bedre samhandling mellom NAV, arbeidstaker og arbeidsgiver.

Del D av sykmeldingen - søknaden om sykepenger - må fortsatte leveres på papir, men det testes for tiden ut en digital søknad.

Sykemeldingen trinn for trinn

1. Den ansatte finner sykmeldingen sin på nav.no og sender den til arbeidsgiveren
2. Den som har tilgang hos arbeidsgiveren henter sykmeldingen i Altinn
3. Samtidig spør NAV på Altinn hvem som er nærmeste leder for denne ansatte
4. Arbeidsgiveren svarer på forespørselen i Altinn-skjemaet
5. Neste gang det kommer en sykmelding fra den ansatte får nærmeste leder en e-post fra NAV:
«Hei. En av dine ansatte er sykmeldt. For å se sykmeldingen, logg inn på {lenke}. Vennlig hilsen NAV»
Nærmeste leder logger inn og finner fra da av sykmeldinger fra den ansatte på nav.no.

Flere nye funksjoner vil komme på siden for nærmeste leder: nav.no/minesykmeldte

Også for store bedrifter
Tidligere har det vært sagt at løsningen er best egnet for små- og mellomstore bedrifter, men nå viser erfaringer at også store bedrifter kan ha nytte av løsningen. Alle ledere trenger ikke ha tilgang i Altinn. Det holder med noen utvalgte.

Skal din virksomhet få fullt utbytte av den digitale løsningen så er det særlig viktig å melde tilbake til NAV hvem som er den sykemeldtes nærmeste leder.

Mer informasjon finner du på nav.no/digitalsykmelding
Trenger du hjelp er så ta kontakt med Altinn på tlf 75 00 60 00
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.10.2019
Seminar: Sammen får vi flere i arbeid (Bergen)
Les mer
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.10.2019
Seminar: Sammen får vi flere i arbeid (Bergen)
Les mer
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet