Hva påvirker sykefraværet?

12.01.2017
Hvor du er ansatt har lite å si for sykefraværet. Hvem du er og hvilke arbeidsoppgaver du har er mer avgjørende. Det viser en ny undersøkelse utarbeidet for KS.
Sykehjem%20ill_%20(Colourbox)
Sykefraværet er relativt høyt blant kvinner med lite utdanning ansatt i omsorgsyrker. (Foto: Colourbox)
Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra KS sett på sykefraværsforskjeller mellom ulike sektorer i norsk arbeidsliv. Sykefraværet har i lang tid vært høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Nasjonalt er det store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper og yrker, men det er ikke sektoren i seg selv som er årsaken til nivået på sykefraværet.

Likt fravær
Når det kontrolleres for forskjeller i sammensetningen viser det seg at kommunene ikke har hatt høyere fravær enn i privat sektor. Det er blitt gjort ved å se på personer med samme kjønn, alder, utdanningsnivå, ansiennitet, avtalt arbeidstid som jobber i samme yrke og næring, samt kommunetype og bedrifter av tilnærmet samme størrelse. Konklusjonen er at forskjellen i fraværet er minimalt.

Studien viser dessuten at fraværet synker noe for arbeidstakere som går fra privat til kommunal sektor.

Viktig å kjenne årsakene
Med andre ord så er det arbeidets karakter og den ansattes bakgrunn som i hovedsak er årsaken til fraværet. Dette er viktig å forstå slik at tiltak kan iverksettes på de rette stedene. Fra før vet vi at kvinner har høyere fravær enn menn, at fraværet stiger med alder og at fraværet er lavere desto høyere utdanning de ansatte har. For kommunesektoren, som har mange kvinner i omsorgsyrker med lite utdanning, betyr det at sektoren kommer dårligere ut enn private sektor når det gjelder samlet sykefravær.

Men kjennskap til årsaker gir i seg selv ingen nøkkel til løsningen. Og av den grunn har KS trappet opp satsingen på å redusere sykefraværet. Forskning kan gjøre arbeidet mer målrettet, men det vil ta tid.

Referanse
Synne Klingenberg m.fl: Sykefraværsforskjeller for sektorer. Utarbeidet for KS. KS. Rapport 2016. ISSN: 1891-8093.


Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
hylland eriksen 2Thomas Hylland Eriksen til Verdensdagen for psykisk helse
02.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
hylland eriksen 2Thomas Hylland Eriksen til Verdensdagen for psykisk helse
02.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen