Kjennskap til livsfaser styrker nærværet

16.02.2017
Hvor godt kjenner du dine ansatte? For at oppfølgingen skal bli best mulig og med bruk av rette virkemidler, kan det være lurt å vite hvilken livsfase de ansatte befinner seg i.
Collage%20livsfase%202
Ulike livfaser gir ulike utfordringer og muligheter for ulik tilrettlegging. (Foto: Colourbox)
IA – avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet samt å styrke jobbnærværet. Det er på arbeidsplassen man har dialog med sine ansatte og har muligheter for å følge den enkelte opp.

Mange og ulike livsfaser
I våre livsløp gjennomgår vi ulike livsfaser som også virker inn på hvordan vi har det på jobben. Livsfasene handler om samliv, omsorgssituasjon, bosetting og utdanningsmønster.  Det handler også om fysisk og psykisk form, samt til dels alder. I medarbeidersamtaler kan leder stille spørsmål som kan bidra til å avdekke om det er forhold på jobb eller på fritiden som virker inn på den enkeltes arbeidssituasjon.

Mange har vært i, eller er i, et utdanningsløp, vi etablerer familie og hjem, med barn og hus, mange opplever samlivsproblematikk og skilsmisse. Det kan være utfordringer med tenåringsbarn, syke foreldre eller ektefeller. I jobbsammenheng kan det være ønske om faglig påfyll, utviklingsmuligheter, karriereutvikling eller nedtrapping. Hver livsfase medfører således ulike behov, krav, begrensninger og muligheter. For arbeidsgiver er det viktig å ivareta sine ansatte samtidig som den daglige drift skal gå rundt.

Jobbe utfra et livsfaseperspektiv
Å jobbe strategisk og ha bevissthet om hvilke hensyn en må ta i forhold til den enkeltes livsfase, er å jobbe utfra et livsfaseperspektiv. Av delmål 3 i IA- avtalen går det frem at virksomheten skal ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. På denne måten inngår delmål 3 som en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Siden IA- avtalen er en partsavtale er det naturlig at også tillitsvalgte og verneombud er involvert i arbeidet med en livsfasepolitikk og i det systematisk forebyggende arbeidet.

Flere gevinster
En arbeidsplass med en god livsfasepolitikk vil også være i stand til å ivareta seniorer som ønsker å stå lenge i arbeidslivet. Å ha en fleksibel arbeidsplass med en god oversikt over aldersfordelingen og de ulike livsfasene, vil også kunne redusere unødvendig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. En god livsfasepolitikk er dermed en forutsetning for å kunne drive et godt IA-arbeid i virksomheten.

Av Espen Mikalsen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.10.2019
Seminar: Sammen får vi flere i arbeid (Bergen)
Les mer
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim ill 2Kurs i arbeid og psykisk helse
15.10.2019
planlegge 2Gratis frokostmøte om ledelse
14.10.2019
logo inkluderingsdugnad 2Velkommen til gratis seminar
08.10.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.10.2019
Seminar: Sammen får vi flere i arbeid (Bergen)
Les mer
20.11.2019
Litt for mye, litt for ofte...? (Bergen)
Les mer
04.12.2019
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet