NAV Årstad starter LOOP

02.10.2017
Hensikten med LOOP er å få ungdom ut i arbeidslivet gjennom arbeidstrening, med videre mål om jobb, læreplass eller å fullføre/starte på utdanning. I september var det duket for første LOOP-møte i Bergen.
LOOP%20%C3%85rstad%202
LOOP-arbeidsgivere: Gisle Pettersen fra Søtt+Salt (f.v.), Peter Håkanson fra De Bergenske, pådriver Bosse Litsheim og Silje Sandnes fra Bien Bar og Restaurant. (Foto: Solfrid Hernes)
LOOP-prosjektet går ut på at tre ungdommer får mulighet til å prøve seg ved tre unike arbeidssteder i løpet av et år. Etter fire måneder rullerer en på stedene hvor en er utplassert, slik at en skal ha prøvd seg ved samtlige arbeidssteder når årshjulet er ferdig. Denne første LOOPen som arrangeres i Bergen er en reiseliv/serviceloop innenfor hotell og restaurant.

Arbeidsgiverne som var til stede på LOOP-møtet var driftsdirektør Peter Håkanson fra hotellkjeden De Bergenske, daglig leder Silje Sandnes fra Bien Bar og Restaurant og daglig leder Gisle Pettersen fra Søtt+Salt. Arrangør og driver av prosjektet høgskolelektor ved HVL, Terje Bosse Aksel Martini Litsheim og ungdomsformidler Solfrid Hernes ved NAV Årstad var også på møte.

Vi ha hele Norge inn i LOOP-en
 
 Uforutsigbare ungdommer
De aktuelle ungdommene møtte samme dag etter å ha vært på et informasjonsmøte dagen før. Flere veiledere ved NAV Årstad hadde i forkant tatt kontakt med ulike ungdommer for å høre om de var interessert i å være med i LOOP-prosjektet. Ikke alle som sa de var interessert møtte, og det illustrerer at det kan være utfordrende å aktivisere ungdom. Men sju møtte. Noen kunne vise til arbeidserfaring fra tidligere, men for flere var dette aller første møte med en arbeidsgiver.
 
Fire av syv fikk tilbud
Ved oppstart fikk de aktuelle kandidatene informasjon om LOOP-prosjektet ved Bosse, før arbeidsgiverne presenterte seg og hva de kunne tilby. Ungdommene ble deretter kalt inn til gruppeintervju.
Gruppeintervjuene var ikke ment som ordinære jobbintervju, der arbeidsgiver i mye større grad stiller mange spørsmål. Det var tvert om ment som en uformell setting hvor intervjuet dreide seg om å bli litt kjent med hverandre. Det kom frem i etterkant at flere av ungdommene var åpen om sine utfordringer knyttet til angst og psykisk helse.

I etterkant av intervjurunden ble alle igjen samlet for å snakke om gangen videre i prosjektet. Etter at ungdommene hadde gått, satt arbeidsgiverne, arrangør og NAV-veileder igjen for å diskutere hvem av ungdommene som kunne være aktuelle. Det resulterte i at fire av syv ungdommer vil få tilbud om arbeidstrening i tre flotte bedrifter, hos reflekterte og sosialt engasjerte arbeidsgivere (tre i LOOPen og en utenom).
 
Av Solfrid Hernes
 
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim gode grep koronaGode grep i krisetider – Arbeid og psykisk helse
06.04.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
06.04.2020
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
sim gode grep koronaGode grep i krisetider – Arbeid og psykisk helse
06.04.2020
webinar ekspertilskuddSjå infovideo om permittering og dagpengar
06.04.2020
nav logo murveggTil arbeidsgivere i Region Bergen
24.03.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
21.04.2020
Webinar: Sjuefråværsoppfølging i praksis
Les mer
22.04.2020
Webinar: Det lovpålagde dialogmøte
Les mer
22.04.2020
Webinar: Samarbeid - leiar, tillidsvald og verneombud
Les mer
28.04.2020
Webinar: Den lovpålagde oppfølgingsplanen
Les mer
28.04.2020
Webinar: Personalpolitikk
Les mer
29.04.2020
Webinar: Tilrettelegging og medvirkning
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet