Strengere NAV-krav ga lavere sykefravær

15.02.2017
NAVs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte fører til lavere sykefravær og økt bruk av gradert sykmelding.
NAV%20digital%20sm
Strengere krav og tettere oppfølging fra NAV og helsetjenesten har gitt lavere sykefravær.
Det er konklusjonen etter at den såkalte «Hedmarksmodellen» er blitt utprøvd i flere fylker.
 
Aktivitetskravet for sykemeldte innebærer at den sykmeldte må være delvis i jobb etter åtte ukers sykefravær dersom ikke sykdom eller arbeidsplassforhold er til hinder for det.
NAV i Hedmark fikk svært gode resultater med en ny arbeidsmetodikk for konsekvent håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte i 2013. Hvis ikke kravet var oppfylt, foretok NAV en midlertidig stans av sykepengene og varslet samtidig den sykmeldte om dette.

– I 2015 startet NAV et systematisk forsøk med «Hedmarksmodellen» i tre andre fylker, og det er positivt å se at det gir effekt når vi stiller krav om aktivitet til den sykmeldte. Det er mye som tyder på at økt bruk av graderte sykmeldinger gjør at færre faller ut av arbeidslivet på lenger sikt, sier arbeids- og velferdsdirektør i NAV Sigrun Vågeng.

Tydelige effekter
Sluttevalueringen viser tydelig effekter av forsøket:

- nedgang i sykefraværsprosenten
- økt bruk av gradert sykmelding
- færre nye sykefraværstilfeller
- nedgang i varigheten på sykmeldingstilfellene
- reduksjon i antallet med oppbrukte sykepengerettigheter

Det legemeldte sykefraværet ble redusert med henholdsvis 6 og 5 prosent i de to forsøksfylkene Buskerud og Aust-Agder i tiltaksperioden fra september 2015 til august 2016. Reduksjonen i sykefraværet inntraff samtidig med at modellen ble innført.

Det ble samtidig gitt føringer til alle fylker om å håndheve aktivitetskravet. Flere fylker som skjerpet håndhevingen hadde en enda høyere reduksjon i sykefraværet enn forsøksfylkene.

Klar praksisendring
Sluttevalueringen består også av en evaluering fra Proba. Basert på intervjuer kommer undersøkelsen fram til at innføringen av modellen har bidratt til en klar praksisendring hos NAV og at den har god støtte i etaten. Proba mener imidlertid at informasjon for å forankre praksisendringen hos sykmeldere og arbeidsgivere kunne vært bedre.

– Kunnskap fra gjennomføringen av forsøket har ført til at NAVs praksis ble justert i oktober i fjor. Hvis aktivitetskravet ikke er oppfylt ved åtte uker, skal den sykmeldte ha et forhåndsvarsel om at NAV vurderer å stanse sykepengene, sier Vågeng.

Nye digitale løsninger gjør at stadig flere av de sykmeldte og arbeidsgiverne kan få målrettet informasjon om sitt sykefravær digitalt og SMS eller e-post etter seks uker om at NAV skal vurdere aktivitetskravet 

Les mer om digital sykmelding
 
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
hylland eriksen 2Thomas Hylland Eriksen til Verdensdagen for psykisk helse
02.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
hylland eriksen 2Thomas Hylland Eriksen til Verdensdagen for psykisk helse
02.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen