Unge i Orntli’ arbeid

23.03.2017
NAV og Bergen kommune samarbeider om prosjektet Orntli’arbeid som skal gi inntil 150 unge arbeidsledige under 25 år arbeidspraksis. På bare få måneder er nærmere 100 deltakere kommet i aktivitet.
orntli arbeid 2
Leder Orntli' arbeid: Prosjekteier Marie Sofie Størdal (t.v.) og prosjektleder Heidi Sunde Vik jobber tett med fem nyansatte koordinatorer i Bergen kommune.
Også NHO Hordaland og LO Hordaland er med på prosjektet som forhåpentligvis skal motvirke økende ungdomsledighet. Initiativet kom som en følge av et vanskelig arbeidsmarked for unge - særlig for de med lite, eller ingen utdanning. Mange i denne gruppen mangler også arbeidserfaring.

Egne koordinatorer
Bergen kommune har til enhver tid en rekke deltakere på praksisplass, men de som bli tilknyttet prosjektet får ekstra tett oppfølging. Det var en forutsetning for å inngå en avtale. I løpet av kort tid har kommunen ansatt 5 koordinatorer og en prosjektleder. Koordinatorene, som selv var arbeidsledige, skal kvalitetssikre praksisplassene og følge opp de unge underveis.

- Konseptet er ikke nytt, men organiseringen og oppfølgingen er en ny og målrettet metode som i større grad vil sikre at vi plasserer rett person på rett sted, sier prosjekteier Marie Sofie Størdal i Bergen kommune.

Det gjøres en grundig kartlegging før utplassering, men det viktigste kriteriet er motivasjon. Koordinatorene tilstreber så langt det er mulig å finne egnede plasser.
Oppfølgingen består i alt fra besøk på arbeidsplassen i praksisperioden, til dialog med arbeidsgiver og hjelp med praktiske saker. Behovene er veldig ulike. Mange klarer seg fint med jevnlige telefonsamtaler, mens enkelte kan ha store utfordringer. Ikke alle klarer å jobbe 100 prosent, men deltakerne bør kunne jobbe minst 50 prosent og ha som mål å trappe opp underveis.

Stor interesse
Engasjementet har vært stort i kommunen siden prosjektet ble kjent. Koordineringen og organiseringen har vært utslagsgivende.

- Vi har avtaler om mer enn 250 praksisplasser i 100 enheter.Mange er innenfor barnehage, skole og omsorgssektoren, men vi har også muligheter innenfor bygg/eiendom og tekniske enheter, sier prosjektleder Heidi Sunde Vik.

Samarbeidsavtalen ble signert i november i fjor og bare noen uker senere var de første deltakerne i praksis. Nå strømmer det ukentlig på med nye praksiskandidater fra NAV.

- Vi har et utrolig godt samarbeid med NAV. Det var viktig å støtte seg på NAV for å få prosjektet på beina. NAV vet hva som virker. Ordinært arbeid gir de beste resultatene og det har vært viktig at det skulle være ordentlig arbeid, sier Størdal.

Inntil 6 måneders praksis
Ungdommen får tilbud om praksis i inntil 6 måneder og selv om prosjektet foreløpig bare skal vare ut året vil det i hele perioden åpnes opp for nye praksiskandidater. Mange av praksisplassene blir tildelt gjennom NAV, men unge kan også søke om plass direkte til Bergen kommune. Prosjektet retter seg i hovedsak mot unge under 25 år, men det er også åpnet opp for enkelte med høyere utdanning innen for juss, IT, økonomi og byggingeniør. Her er øvre aldersgrense satt til 29 år.

Praksisdeltakerne får ikke noe fortrinn i forhold til fremtidige lærlingplasser, eller vikarjobber, men arbeidserfaring er ofte helt avgjørende på veien mot en fast jobb.

Av Paal Nupen
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-Webinar på nett

IA-jordmora

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på
gratis IA-kurs

Siste nyheiter
[bilde]Gratis IA-kurs for alle virksomheter
16.01.2019
[bilde]Bergen kommune og Arbeidslivssenteret fortsetter IA-samarbeidet
13.01.2019
[bilde]Åpent kurs 30.1: Livsfaseorientert personalpolitikk
10.01.2019
logo nav
Kommande IA-kurs
30.01.2019
Livsfaseorientert personalpolitikk (6 timer)
Les mer
06.02.2019
Arbeidsmiljøarbeidet - hvem gjør hva, når og hvor? (3 timer)
Les mer
13.02.2019
Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser (3 timer)
Les mer
20.02.2019
Psykiske helseproblemer - konsekvenser på jobb (3 timer)
Les mer

IA-Podcast

IA-jordmora

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen