Unike muligheter for IA-virksomheter

03.10.2015
IA-virksomheter har unike muligheter til å søke tilskudd for å stimulere til gode forebyggende og tilretteleggende tiltak.
side%202
Avdelingsdirektør ved NAV Arbeidslivssenter Hordaland, Øyvind Urdal.
- Jeg vil peke på mulighetene tilskuddsordningen gir til å prøve ut nye tiltak, sier leder av NAV Arbeidslivssenter i Hordaland, Øyvind Urdal. Jeg ønsker særlig å fremheve muligheten til å få tilskudd til forebyggende tiltak som virksomheten ikke har prøvd ut tidligere. Et slikt tilskudd vil kunne gi positiv effekt for hele arbeidsmiljøet. Vi har flere eksempler på virksomheter som har fått maks beløpet på 74.400,- for å gjennomføre gruppetiltak som styrker arbeidsmiljøet og forebygger sykefravær.

- Opplæringstiltak for ansatte som kurs i risikovurdering, konflikthåndtering og arbeidsstillinger er tiltak som kan støttes. Lovpålagte HMS-kurs kan vi ikke støtte, men opplæring av ansatte, tillitsvalgte og ledere som bidrar til å heve kompetansen i å forebygge sykefravær kan vi støtte, understreker Urdal.
 
Stimulere partssamarbeidet
- Fokus på utvikling av partssamarbeidet og medarbeiders medvirkning i samspill med ledelsen kan i denne sammenheng være særlig spennende. Vi må ikke glemme at de tillitsvalgte er parter i IA-arbeidet og skal delta aktivt i de aktivitetene som settes i gang. Her ligger det fortsatt et potensial som ikke er godt nok tatt i bruk i mange virksomheter.
 
Hvilke tiltak virker?
- Det blir feil av meg å fremheve hva som er de beste tiltakene, fordi det er så avhengig av hvilke utfordringer og hvilke muligheter den enkelte virksomheten har, sier Urdal.
Vår erfaring er at tiltak som er en del av planlagte prosesser satt inni en helhetlig sammenheng, hvor virksomheten har kartlagt sine utfordringer, har størst mulighet for å lykkes!
 
- Tenk nytt og alternativt. Bruk din IA-rådgiver til konstruktiv dialog om mulighetene for tiltak som kan omfatte alle ansatte eller grupper av medarbeidere, avslutter Øyvind Urdal.

Les mer og finn søknadsskjema her
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
hylland eriksen 2Thomas Hylland Eriksen til Verdensdagen for psykisk helse
02.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
fjell illGratis arbeidslivskonferanse i Sogn
16.09.2019
colourbox23754399Min side lansert for arbeidsgiver
04.09.2019
hylland eriksen 2Thomas Hylland Eriksen til Verdensdagen for psykisk helse
02.09.2019
logo_nav
Kurs og aktivitetar
25.09.2019
Arbeid og psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer
02.10.2019
Arbeidslivskonferansen i Sogn (Sogndal)
Les mer
03.10.2019
Verdensdagen for psykisk helse
Les mer
16.10.2019
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg? (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet

Til toppen